Kaderin Sırrına Nasıl Vakıf Olabiliriz?

Üstün güç sahibi Rabbimiz Allah her insanın kaderinde birçok hikmetler takdir etmiştir. Bunları fark edebildiğimiz ölçüde doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt edebiliriz. Bu önemli nimet ise her insana vicdanı aracılığı ile en doğru olanı ilham eden Allah`ın, samimi kullarına nasip ettiği bir anlayıştan ileri gelmektedir. Allah Kuran’da Kendisi’nden korkup sakınan kullarına “doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış (furkan)”vereceğini bildirmektedir. (Enfal Suresi, 29) Allah korkusu insanın vicdanını güçlendiren, şuurunu açan, ferasetini keskinleştiren içli bir korkudur. Bu nedenle samimi Allah korkusuna sahip olan kişiler, Allah`ın izin verdiği ölçüde yaşadıkları olaylardaki hikmetleri kavrayabilir, kavrayamadıkları noktalarda ise Yüce Allah`a olan tevekküllerinden dolayı tüm yaşadıklarının kendileri için hayırlı olduğunu bilmenin huzurunu yaşarlar. Sonsuz kudret sahibi Allah`a tevekkül etmek ve Allah’ın kaderde her şeyi hayırla yarattığı gerçeğine teslim olmak da kaderin bu sırrına vakıf olmak için Allah`ın izniyle önemli bir vesiledir.

Hz. Musa`nın Tur Dağı`nda Bir Ateş Görmesi

Hz. Musa Medyen`den ayrılıp ailesiyle yolda giderken, yakınından geçtiği Tur Dağı tarafında bir ateş görmüştür. Hz. Musa`nın bu ateşi gidip getirebileceğini, bu şekilde ısınabileceklerini ya da orada bulunan kişilerden bir haber alabileceğini düşündüğü Kuran`da şöyle bildirilmiştir:

“Böylelikle Musa, süreyi tamamlayıp ailesiyle birlikte yola koyulunca, Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine: “Siz durun, gerçekten bir ateş gördüm; umarım ondan ya bir haber, ya da ısınmanız için bir kor parçası getiririm.” dedi.” (Kasas Suresi, 29)

Bu olay, bizlere Hz. Musa’nın örnek tavrını göstermektedir. Hz. Musa, etrafındaki olayları dikkatli bir biçimde izleyen, karşılaştığı olaylardan sonuç çıkarabilen bir insandır. Bunun sebebi ise, olayları Allah’ın belli bir kadere göre ve hikmetle yarattığını bilmesidir. Bunun için olaylara ve gördüğü nesnelere hikmet gözüyle bakmıştır. Dağda bir ateş görüp bu gördüğü olayı değerlendirmesi ve ateşin yanına gitmesi dikkatli mümin tavrının bir örneğidir. Nitekim ateşin yanına vardığında Yüce Allah Hz. Musa ile konuşarak ilk vahyi indirmiş ve ona hayatı süresince başından geçenleri bildirerek bir kader üzerine oraya geldiğini açıklamıştır. Bu olay Kuran`da şöyle haber verilmiştir:

“Hani kız kardeşin gezinip; “Onu(n bakımını) üstlenecek birini size haber vereyim mi?” demekteydi. Böylece, seni annene geri çevirmiş olduk ki, gözü aydın olsun ve hüzne kapılmasın. Sen bir insan öldürmüştün de, Biz seni tasadan kurtarmış ve seni ‘esaslı bir denemeden geçirip-denemiştik.’ Medyen halkı arasında da yıllarca kalmıştın, sonra bir kader üzerine (buraya) geldin ey Musa.” (Taha Suresi, 40)

Hz. Adem`in Oğulları

Kuran`da haber verildiği üzere Hz. Adem`in oğulları (İslami kaynaklara göre) Kabil ve Habil, Allah`a kurban sunmuşlar ancak birininki kabul edilmiş diğerininki kabul edilmemişti. Bunun üzerine kurbanı Allah tarafından kabul edilmeyen Kabil, kardeşi Habil`in ölümüne sebep olmuştur. Daha sonra toprağı eşeleyen bir karga görmüş bu olaydan kardeşinin cesedini toprağa gömmesi gerektiği sonucunu çıkarmıştır. Bu kıssa Maide Suresi`nde şöyle bildirilmektedir:

“Onlara Adem’in iki oğlunun gerçek olan haberini oku: Onlar (Allah’a) yaklaştıracak birer kurban sunmuşlardı. Onlardan birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen) Demişti ki: “Seni mutlaka öldüreceğim.” (Öbürü de:) “Allah, ancak korkup-sakınanlardan kabul eder. Eğer beni öldürmek için elini bana uzatacak olursan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Çünkü ben, alemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım… “ (Maide Suresi, 27-28)

“Sonunda nefsi ona kardeşini öldürmeyi (tahrik edip zevkli göstererek) kolaylaştırdı; böylece onu öldürdü, bu yüzden hüsrana uğrayanlardan oldu. Derken, Allah, ona, yeri eşeleyerek kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini gösteren bir karga gönderdi. “Bana yazıklar olsun” dedi. “Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?” Artık o, pişman olmuştu.” (Maide Suresi, 30-31)

Nefsine yenik düşen Kabil, kardeşini öldürmüş ancak pişman olmuştur. Pişman olması onun gafletten uyanıp şuurunun açılmasına vesile olmuştur. Bununla birlikte Allah`ın bir işaret olarak gönderdiği toprağı eşeleyen kargayı fark ederek cesedi gömmesi gerektiğini öğrenmiştir. Bu örnekte de olduğu gibi Yüce Allah her insana yaşamı boyunca, hikmetli işaretler vesilesiyle yol göstermektedir.

Hz. Musa ve Genç Yardımcısının Balığı Unutmaları

Hz. Musa, genç yardımcısıyla çıktığı yolculukta yanlarında yiyecek olarak taşıdıkları balığı mola verdikleri yerde unuttuklarını fark etmiş ve balığın yüzerek uzaklaşması üzerine bunu hemen bir işaret olarak değerlendirmiştir. Yüce Allah onlara ilk önce balığı unutturmuş, daha sonra da kaderlerinde belirlenmiş bir anda onların bu unuttukları konuyu hatırlamalarını sağlamıştır. Bu hatırlama ile de buluşma yerine ve buluşulacak noktaya dikkatlerini çekmiştir. Hz. Musa, Allah`ın ona kazandırdığı samimi imanından kaynaklanan ferasetiyle bu işareti geri gitmeleri yönünde yorumlamıştır. Ayetlerde Hz. Musa`nın bu yorumu şöyle bildirilmiştir:

“Böylece ikisi, iki (deniz)in birleştiği yere ulaşınca balıklarını unutuverdiler; (balık) denizde bir akıntıya doğru (veya bir menfez bulup) kendi yolunu tuttu. (Varmaları gereken yere gelip) Geçtiklerinde (Musa) genç-yardımcısına dedi ki: “Yemeğimizi getir bize, andolsun, bu yaptığımız-yolculuktan gerçekten yorulduk.” (Genç-yardımcısı) Dedi ki: “Gördün mü, kayaya sığındığımızda, ben balığı unuttum. Onu hatırlamamı şeytandan başkası bana unutturmadı; o da şaşılacak tarzda denizde kendi yolunu tuttu.” (Musa) Dedi ki: “Bizim de aradığımız buydu.” Böylelikle ikisi izleri üzerinde geriye doğru gittiler. “ (Kehf Suresi, 61-64)

Nitekim Kehf Suresi`nde haber verildiğine göre geri gittikleri yerde “ilim sahibi kişiyle“ karşılaşmışlardır. İslam alimleri bu kişinin Hz. Hızır olduğu yönünde hemfikirdirler. Hz. Musa balık vesilesiyle, Hz. Hızır ile buluşacakları yeri tam olarak tespit edebilmiştir. Hz. Musa`nın bu kutlu şahıs ile buluştuğu Kuran`da şöyle bildirilmiştir:

“Derken, Katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular.” (Kehf Suresi, 65)

Allah, Hz. Musa`nın kendisine tabi olmak istediği ilim sahibi bu kişiyle karşılaşmaları için kaderde bir detay yaratmış ve hikmet gözüyle bakan Hz. Musa bu detayı en doğru şekilde yorumlayarak takip etmiştir.

Hz. Musa’nın Medyen Suyunda Karşılaştığı Bayanlara Yardım Etmesi

Hz. Musa, dünyaya geldiği yer olan Mısır`ı terk ettikten sonra, Medyen’e doğru yönelmiştir. Medyen suyunda hayvanlarını sulayamayan iki bayan görmüştür. Kuran`da bildirildiği üzere bayanlar çobanlardan çekindikleri için onların yanına gidip sahip oldukları sürüyü sulayamıyorlardı. Bunun üzerine Kuran`da Hz. Musa`nın bu bayanlara yardım edip onların hayvanlarını suladığı bildirilmiştir (Kasas Suresi, 23-24). Allah`ın izniyle bu iki hanımla karşılaşmasında bir hikmet olduğunu düşünen Hz. Musa`nın, Allah’a tamamen teslim olmuş bir ruh hali içinde şöyle dua ettiği haber verilmiştir:

“… Sonra yine gölgeye çekilerek dedi ki: “Rabbim, doğrusu bana indirdiğin her hayra muhtacım.” (Kasas Suresi, 24)

Hz. Musa’nın ayette bildirilen duası, Allah`ın kaderdeki her ayrıntıyı bir hikmetle yarattığını tamamen bilerek, tam olarak Allah’a teslim olarak ve karşısına çıkardığı bu olaydaki incelikleri kavrayarak yaptığı bir duadır. Yüce Allah onun bu samimi duasına icabet etmiş ve Hz. Musa’ya rahmetini Medyen`de açmıştır.

Hz. Musa’nın yeni tanıştığı iki hanıma karşı gösterdiği nezaket, onun için yeni bir hayata vesile olmuştur. Bu durum bir ayette şöyle bildirilmiştir:

“Çok geçmeden, o iki (kadın)dan biri, (utana utana) yürüyerek ona geldi. “Babam, bizim için sürüleri sulamana karşılık sana mükafat vermek üzere seni davet etmektedir.” dedi. Bunun üzerine ona gelip de olup bitenleri anlatınca o: “Korkma” dedi. “Zalimler topluluğundan kurtulmuş oldun.” (Kasas Suresi, 25)

Ayette bildirildiği gibi sonsuz rahmet sahibi olan Rabbimiz Kendisi’nden gelecek olan her hayra muhtaç olduğunu belirterek dua eden Hz. Musa’nın duasına icabet etmiştir. Mısır`da yaşadığı öldürülme tehlikesinin ardından onu Medyen`de güvenliğe çıkarmış, kendisini güvende hissedeceği ve ona yardımcı olacak kişilerle bu kutlu elçisini desteklemiştir. Böylece Hz. Musa`nın Medyen suyunda umut ettiği hikmet, ortaya çıkmıştır.

Hayatımıza giren insanlar, etkili bir söz, vicdanımızı rahatsız eden bir ayrıntı, şer gibi görünen bir olay, neden yaşadığımızı anlayamadığımız şahit olduğumuz onlarca hadisenin her biri Allah`ın kaderde yarattığı inceliklerdir. Her insan bunlardaki hayırları görebilmek için vicdanının sesini dinlemeli ve Kuran ahlakına göre düşünüp hareket etmelidir.

Makaleler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."